CCRTS là gì? Nghĩa của từ ccrts

CCRTS là gì?

CCRTS“Command and Control Research and Technology Symposium” trong tiếng Anh.

CCRTS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CCRTS“Command and Control Research and Technology Symposium”.

Command and Control Research and Technology Symposium: Hội nghị chuyên đề về nghiên cứu và công nghệ chỉ huy và điều khiển.

Giải thích ý nghĩa của CCRTS

CCRTS có nghĩa “Command and Control Research and Technology Symposium”, dịch sang tiếng Việt là “Hội nghị chuyên đề về nghiên cứu và công nghệ chỉ huy và điều khiển”.