CCS là gì? Nghĩa của từ ccs

CCS là gì?

CCS“Cross Currency Swap” trong tiếng Anh.

CCS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CCS“Cross Currency Swap”.

Cross Currency Swap: Hoán đổi tiền tệ chéo.

Một số kiểu CCS viết tắt khác:

Carbon Capture and Storage: Thu giữ và lưu trữ carbon.

Combined Charging System: Hệ thống sạc kết hợp.

Giải thích ý nghĩa của CCS

CCS có nghĩa “Cross Currency Swap”, dịch sang tiếng Việt là “Hoán đổi tiền tệ chéo”.