CCSCS là gì? Nghĩa của từ ccscs

CCSCS là gì?

CCSCS“Consultative Committee for Space Data Systems” trong tiếng Anh.

CCSCS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CCSCS“Consultative Committee for Space Data Systems”.

Consultative Committee for Space Data Systems: Ủy ban Tư vấn về Hệ thống Dữ liệu Không gian.

Một số kiểu CCSCS viết tắt khác:

Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur: Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur.

Giải thích ý nghĩa của CCSCS

CCSCS có nghĩa “Consultative Committee for Space Data Systems”, dịch sang tiếng Việt là “Ủy ban Tư vấn về Hệ thống Dữ liệu Không gian”.