CDA là gì? Nghĩa của từ cda

CDA là gì?

CDA“UK Centre for Defence Analysis” trong tiếng Anh.

CDA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CDA“UK Centre for Defence Analysis”.

UK Centre for Defence Analysis: Trung tâm Phân tích Quốc phòng Vương quốc Anh.

Giải thích ý nghĩa của CDA

CDA có nghĩa “UK Centre for Defence Analysis”, dịch sang tiếng Việt là “Trung tâm Phân tích Quốc phòng Vương quốc Anh”.