CDC là gì? Nghĩa của từ cdc

CDC là gì?

CDC“Centers for Disease Control and Prevention” trong tiếng Anh.

CDC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CDC“Centers for Disease Control and Prevention”.

Centers for Disease Control and Prevention: Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh.
ban đầu là Trung tâm Bệnh Truyền nhiễm - Hoa Kỳ.

Giải thích ý nghĩa của CDC

CDC có nghĩa “Centers for Disease Control and Prevention”, dịch sang tiếng Việt là “Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh”.