CDD là gì? Nghĩa của từ cdd

CDD là gì?

CDD“Capabilities Development Document” trong tiếng Anh.

CDD là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CDD“Capabilities Development Document”.

Capabilities Development Document: Tài liệu phát triển năng lực.

Giải thích ý nghĩa của CDD

CDD có nghĩa “Capabilities Development Document”, dịch sang tiếng Việt là “Tài liệu phát triển năng lực”.