CĐDC là gì? Nghĩa của từ cđdc

CĐDC là gì?

CĐDC“Chất độc da cam” trong tiếng Việt.

CĐDC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CĐDC“Chất độc da cam”.

Chất độc da cam.

Giải thích ý nghĩa của CĐDC

CĐDC có nghĩa “Chất độc da cam” trong tiếng Việt.