CDE là gì? Nghĩa của từ cde

CDE là gì?

CDE“Chemical Defence Equipment” trong tiếng Anh.

CDE là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CDE“Chemical Defence Equipment”.

Chemical Defence Equipment: Thiết bị Phòng thủ Hóa học.

Giải thích ý nghĩa của CDE

CDE có nghĩa “Chemical Defence Equipment”, dịch sang tiếng Việt là “Thiết bị Phòng thủ Hóa học”.