CDL là gì? Nghĩa của từ cdl

CDL là gì?

CDL“Commercial Driver's License” trong tiếng Anh.

CDL là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CDL“Commercial Driver's License”.

Commercial Driver's License: Giấy phép Lái ​​xe Thương mại.

Giải thích ý nghĩa của CDL

CDL có nghĩa “Commercial Driver's License”, dịch sang tiếng Việt là “Giấy phép Lái ​​xe Thương mại”.