CDS là gì? Nghĩa của từ cds

CDS là gì?

CDS“Chief of the Defence Staff” trong tiếng Anh.

CDS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CDS“Chief of the Defence Staff”.

Chief of the Defence Staff: Tham mưu trưởng Bộ Quốc phòng.

Một số kiểu CDS viết tắt khác:

Credit Default Swap: Hoán đổi tín dụng mặc định.

Giải thích ý nghĩa của CDS

CDS có nghĩa “Chief of the Defence Staff”, dịch sang tiếng Việt là “Tham mưu trưởng Bộ Quốc phòng”.