CEA là gì? Nghĩa của từ cea

CEA là gì?

CEA“Campaign Effectiveness Analysis” trong tiếng Anh.

CEA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CEA“Campaign Effectiveness Analysis”.

Campaign Effectiveness Analysis: Phân tích Hiệu quả Chiến dịch.

Giải thích ý nghĩa của CEA

CEA có nghĩa “Campaign Effectiveness Analysis”, dịch sang tiếng Việt là “Phân tích Hiệu quả Chiến dịch”.