CEDC là gì? Nghĩa của từ cedc

CEDC là gì?

CEDC“Children in Especially Difficult Circumstances” trong tiếng Anh.

CEDC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CEDC“Children in Especially Difficult Circumstances”.

Children in Especially Difficult Circumstances: Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Nhóm trẻ em có bệnh tật, bị bỏ rơi, mồ côi... được coi như hoàn cảnh khó khăn.

Một số kiểu CEDC viết tắt khác:

Center For Education Development And Communication: Trung tâm phát triển giáo dục và truyền thông.

Central European Defence Cooperation: Hợp tác quốc phòng Trung Âu.

Central European Distribution Corporation: Tổng công ty phân phối Trung Âu.

Central European Development Corporation: Tổng công ty phát triển Trung Âu.

Clark Electric Distribution Corporation: Công ty cổ phần phân phối điện Clark.

Giải thích ý nghĩa của CEDC

CEDC có nghĩa “Children in Especially Difficult Circumstances”, dịch sang tiếng Việt là “Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn”.

Những trẻ em ở rất nhiều hoàn cảnh khác nhau, và cực kỳ khó khăn. Đây là nhóm đối tượng dễ bị tổn thương, nên rất cần được sự quan tâm của xã hội.

Các chi phí về khám chữa bệnh, chính sách chăm sóc sức khỏe thường sẽ được nhà nước hỗ trợ tối đa.