CELLO là gì? Nghĩa của từ cello

CELLO là gì?

CELLO“Columnar Epithelium Lined Lower Oesophagus” trong tiếng Anh.

CELLO là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CELLO“Columnar Epithelium Lined Lower Oesophagus”.

Columnar Epithelium Lined Lower Oesophagus: Biểu mô trụ lót thực quản dưới.
Thuật ngữ sử dụng nhiều trong lĩnh vực y học.

Giải thích ý nghĩa của CELLO

CELLO có nghĩa “Columnar Epithelium Lined Lower Oesophagus”, dịch sang tiếng Việt là “Biểu mô trụ lót thực quản dưới”.