CEM là gì? Nghĩa của từ cem

CEM là gì?

CEM“Customer Experience Management” trong tiếng Anh.

CEM là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CEM“Customer Experience Management”.

Customer Experience Management: Quản lý trải nghiệm khách hàng.

Một số kiểu CEM viết tắt khác:

Computational electromagnetics: Điện từ tính toán.

Contagious Equine Metritis: Bệnh viêm tử cung truyền nhiễm ở ngựa.

Composite Epoxy Material: Vật liệu composite epoxy.

Cylindrical Energy Module: Mô-đun năng lượng hình trụ.

Channel Electron Multiplier: Kênh nhân điện tử.

Certified Emergency Manager: Người quản lý khẩn cấp được chứng nhận.

Civil Emergency Message: Thông báo khẩn cấp dân sự.

Giải thích ý nghĩa của CEM

CEM có nghĩa “Customer Experience Management”, dịch sang tiếng Việt là “Quản lý trải nghiệm khách hàng”.