CEN là gì? Nghĩa của từ cen

CEN là gì?

CEN“Certified Emergency Nurse” trong tiếng Anh.

CEN là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CEN“Certified Emergency Nurse”.

Certified Emergency Nurse: Y tá cấp cứu được chứng nhận.

Một số kiểu CEN viết tắt khác:

Community Empowerment Network: Mạng lưới trao quyền cho cộng đồng.

Conservative Environment Network: Mạng môi trường bảo thủ.

Continental European Network: Mạng lưới châu Âu lục địa.

National Executive Committee: Ủy ban điều hành quốc gia.

Center for Electron Nanoscopy: Trung tâm nội soi nano điện tử.

Central Executive Network: Mạng lưới điều hành trung tâm.

Contact Event Numbers: Liên hệ với các số sự kiện.

Computer Engineering: Kỹ thuật máy tính.

Computational Engineering and Networking: Kỹ thuật tính toán và mạng.

Communities Empowerment Network: Mạng lưới trao quyền cho cộng đồng.

China Ecovillage Network: Mạng lưới Ecovillage Trung Quốc.

Cornell Entrepreneur Network: Mạng Doanh nhân Cornell.

Cognitive Executive Network: Mạng điều hành nhận thức.

Christian Education National: Cơ đốc giáo dục quốc gia.

Giải thích ý nghĩa của CEN

CEN có nghĩa “Certified Emergency Nurse”, dịch sang tiếng Việt là “Y tá cấp cứu được chứng nhận”.