CFM là gì? Nghĩa của từ cfm

CFM là gì?

CFM“Certified Facilities Manager” trong tiếng Anh.

CFM là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CFM“Certified Facilities Manager”.

Certified Facilities Manager: Người quản lý cơ sở vật chất được chứng nhận.

Giải thích ý nghĩa của CFM

CFM có nghĩa “Certified Facilities Manager”, dịch sang tiếng Việt là “Người quản lý cơ sở vật chất được chứng nhận”.