CGF là gì? Nghĩa của từ cgf

CGF là gì?

CGF“Computer-Generated Forces” trong tiếng Anh.

CGF là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CGF“Computer-Generated Forces”.

Computer-Generated Forces: Lực lượng do máy tính tạo ra.
Mô phỏng.

Giải thích ý nghĩa của CGF

CGF có nghĩa “Computer-Generated Forces”, dịch sang tiếng Việt là “Lực lượng do máy tính tạo ra”.