CGM là gì? Nghĩa của từ cgm

CGM là gì?

CGM“Computer Graphics Metafile” trong tiếng Anh.

CGM là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CGM“Computer Graphics Metafile”.

Computer Graphics Metafile: Siêu tệp đồ họa máy tính.

Giải thích ý nghĩa của CGM

CGM có nghĩa “Computer Graphics Metafile”, dịch sang tiếng Việt là “Siêu tệp đồ họa máy tính”.