CGO là gì? Nghĩa của từ cgo

CGO là gì?

CGO“Chief Growth Officer” trong tiếng Anh.

CGO là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CGO“Chief Growth Officer”.

Chief Growth Officer: Giám đốc tăng trưởng.

Một số kiểu CGO viết tắt khác:

Republic of the Congo: Cộng hòa Congo.
Mã IOC và FIFA, nhưng không phải ISO 3166.

Giải thích ý nghĩa của CGO

CGO có nghĩa “Chief Growth Officer”, dịch sang tiếng Việt là “Giám đốc tăng trưởng”.