CHN là gì? Nghĩa của từ chn

CHN là gì?

CHN“China” trong tiếng Anh.

CHN là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CHN“China”.

China: Trung Quốc.
ISO 3166 trigram.

Giải thích ý nghĩa của CHN

CHN có nghĩa “China”, dịch sang tiếng Việt là “Trung Quốc”.