CHP là gì? Nghĩa của từ chp

CHP là gì?

CHP“California Highway Patrol” trong tiếng Anh.

CHP là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CHP“California Highway Patrol”.

California Highway Patrol: Tuần tra đường cao tốc California.

Một số kiểu CHP viết tắt khác:

Combined Heat and Power: Kết hợp nhiệt độ và năng lượng.

Giải thích ý nghĩa của CHP

CHP có nghĩa “California Highway Patrol”, dịch sang tiếng Việt là “Tuần tra đường cao tốc California”.