CI là gì? Nghĩa của từ ci

CI là gì?

CI“Customer Intelligence” trong tiếng Anh.

CI là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CI“Customer Intelligence”.

Customer Intelligence: Thông tin khách hàng.

Một số kiểu CI viết tắt khác:

Confidential Informant: Người cung cấp thông tin bí mật.

Chile: Chile.
mã quốc gia FIPS 10-4.

Côte d'Ivoire: Côte d'Ivoire.
ISO 3166 digram.

Curie: Curie.
Ci.

Giải thích ý nghĩa của CI

CI có nghĩa “Customer Intelligence”, dịch sang tiếng Việt là “Thông tin khách hàng”.