CID là gì? Nghĩa của từ cid

CID là gì?

CID“Card Identification Number” trong tiếng Anh.

CID là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CID“Card Identification Number”.

Card Identification Number: Số nhận dạng thẻ.
Tính năng bảo mật được sử dụng trong thẻ ngân hàng.

Một số kiểu CID viết tắt khác:

Combat Identification: Nhận dạng chiến đấu.

Criminal Investigation Division: Phòng điều tra hình sự.

Criminal Investigations Department: Cục điều tra hình sự.

Certified Interior Designer: Nhà thiết kế nội thất được chứng nhận.

Channel-iron deposits: Các mỏ sắt kênh.

Collision-induced dissociation: Phân ly do va chạm.

Giải thích ý nghĩa của CID

CID có nghĩa “Card Identification Number”, dịch sang tiếng Việt là “Số nhận dạng thẻ”.