CIF là gì? Nghĩa của từ cif

CIF là gì?

CIF“Cost, Insurance, and Freight” trong tiếng Anh.

CIF là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CIF“Cost, Insurance, and Freight”.

Cost, Insurance, and Freight: Chi phí, Bảo hiểm và Cước phí.

Giải thích ý nghĩa của CIF

CIF có nghĩa “Cost, Insurance, and Freight”, dịch sang tiếng Việt là “Chi phí, Bảo hiểm và Cước phí”.