CISAC là gì? Nghĩa của từ cisac

CISAC là gì?

CISAC“Center for International Security and Cooperation” trong tiếng Anh.

CISAC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CISAC“Center for International Security and Cooperation”.

Center for International Security and Cooperation: Trung tâm An ninh và Hợp tác Quốc tế.

Một số kiểu CISAC viết tắt khác:

Canberra International Sports and Aquatic Centre: Trung tâm thể thao dưới nước và thể thao quốc tế Canberra.

International Confederation of Societies of Authors and Composers: Liên đoàn quốc tế các hiệp hội tác giả và nhà soạn nhạc.

Center for International Security and Arms Control: Trung tâm kiểm soát vũ khí và an ninh quốc tế.

Counterintelligence Special Agent Course: Khóa học đặc vụ phản gián.

California Invasive Species Advisory Committee: Ủy ban tư vấn về các loài xâm lấn của California.

Giải thích ý nghĩa của CISAC

CISAC có nghĩa “Center for International Security and Cooperation”, dịch sang tiếng Việt là “Trung tâm An ninh và Hợp tác Quốc tế”.