CITES là gì? Nghĩa của từ cites

CITES là gì?

CITES“Convention on International Trade in Endangered Species” trong tiếng Anh.

CITES là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CITES“Convention on International Trade in Endangered Species”.

Convention on International Trade in Endangered Species: Công ước về buôn bán quốc tế các loài nguy cấp.
động, thực vật hoang dã.

Giải thích ý nghĩa của CITES

CITES có nghĩa “Convention on International Trade in Endangered Species”, dịch sang tiếng Việt là “Công ước về buôn bán quốc tế các loài nguy cấp”.