CIVETS là gì? Nghĩa của từ civets

CIVETS là gì?

CIVETS“Colombia, Indonesia, Vietnam, Egypt, Turkey, South Africa” trong tiếng Anh.

CIVETS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CIVETS“Colombia, Indonesia, Vietnam, Egypt, Turkey, South Africa”.

Colombia, Indonesia, Vietnam, Egypt, Turkey, South Africa: Colombia, Indonesia, Việt Nam, Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ, Nam Phi.

Giải thích ý nghĩa của CIVETS

CIVETS có nghĩa “Colombia, Indonesia, Vietnam, Egypt, Turkey, South Africa”, dịch sang tiếng Việt là “Colombia, Indonesia, Việt Nam, Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ, Nam Phi”.