CJ là gì? Nghĩa của từ cj

CJ là gì?

CJ“Criminal Justice” trong tiếng Anh.

CJ là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CJ“Criminal Justice”.

Criminal Justice: Tư pháp hình sự.

Một số kiểu CJ viết tắt khác:

Cayman Islands: Quần đảo Cayman.
mã quốc gia FIPS 10-4.

Giải thích ý nghĩa của CJ

CJ có nghĩa “Criminal Justice”, dịch sang tiếng Việt là “Tư pháp hình sự”.