CJTF là gì? Nghĩa của từ cjtf

CJTF là gì?

CJTF“Combined Joint Task Force” trong tiếng Anh.

CJTF là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CJTF“Combined Joint Task Force”.

Combined Joint Task Force: Lực lượng đặc nhiệm hỗn hợp.

Giải thích ý nghĩa của CJTF

CJTF có nghĩa “Combined Joint Task Force”, dịch sang tiếng Việt là “Lực lượng đặc nhiệm hỗn hợp”.