CL là gì? Nghĩa của từ cl

CL là gì?

CL“Co-ordination Line” trong tiếng Anh.

CL là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CL“Co-ordination Line”.

Co-ordination Line: Dây chuyền điều phối.

Một số kiểu CL viết tắt khác:

Chile: Chile.
ISO 3166 digram.

Chlorine: Clo.
Cl.

One Hundred and Fifty: Một trăm năm mươi.
bằng chữ số La Mã.

Giải thích ý nghĩa của CL

CL có nghĩa “Co-ordination Line”, dịch sang tiếng Việt là “Dây chuyền điều phối”.