CLA là gì? Nghĩa của từ cla

CLA là gì?

CLA“Clutterers Anonymous” trong tiếng Anh.

CLA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CLA“Clutterers Anonymous”.

Clutterers Anonymous: Clutterers Ẩn danh.

Giải thích ý nghĩa của CLA

CLA có nghĩa “Clutterers Anonymous”, dịch sang tiếng Việt là “Clutterers Ẩn danh”.