CLEMARS là gì? Nghĩa của từ clemars

CLEMARS là gì?

CLEMARS“California Law Enforcement Mutual Aid Radio System” trong tiếng Anh.

CLEMARS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CLEMARS“California Law Enforcement Mutual Aid Radio System”.

California Law Enforcement Mutual Aid Radio System: Hệ thống phát thanh viện trợ lẫn nhau của cơ quan thực thi pháp luật California.

Giải thích ý nghĩa của CLEMARS

CLEMARS có nghĩa “California Law Enforcement Mutual Aid Radio System”, dịch sang tiếng Việt là “Hệ thống phát thanh viện trợ lẫn nhau của cơ quan thực thi pháp luật California”.