CLIC là gì? Nghĩa của từ clic

CLIC là gì?

CLIC“Compact LInear Collider” trong tiếng Anh.

CLIC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CLIC“Compact LInear Collider”.

Compact LInear Collider: Máy va chạm LInear nhỏ gọn.

Giải thích ý nghĩa của CLIC

CLIC có nghĩa “Compact LInear Collider”, dịch sang tiếng Việt là “Máy va chạm LInear nhỏ gọn”.