CLP là gì? Nghĩa của từ clp

CLP là gì?

CLP“Communication Linking Protocol” trong tiếng Anh.

CLP là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CLP“Communication Linking Protocol”.

Communication Linking Protocol: Giao thức liên kết truyền thông.

Một số kiểu CLP viết tắt khác:

Chilean peso: Đồng peso của Chile.
mã tiền tệ ISO 4217.

Giải thích ý nghĩa của CLP

CLP có nghĩa “Communication Linking Protocol”, dịch sang tiếng Việt là “Giao thức liên kết truyền thông”.