CMA là gì? Nghĩa của từ cma

CMA là gì?

CMA“Chemical Materials Agency” trong tiếng Anh.

CMA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CMA“Chemical Materials Agency”.

Chemical Materials Agency: Cơ quan Vật liệu Hóa chất.
Hoa Kỳ.

Một số kiểu CMA viết tắt khác:

Crystal Meth Anonymous: Crystal Meth Vô danh.

Country Music Association: Hiệp hội âm nhạc đồng quê.

Giải thích ý nghĩa của CMA

CMA có nghĩa “Chemical Materials Agency”, dịch sang tiếng Việt là “Cơ quan Vật liệu Hóa chất”.