CMB là gì? Nghĩa của từ cmb

CMB là gì?

CMB“Cosmic Microwave Background” trong tiếng Anh.

CMB là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CMB“Cosmic Microwave Background”.

Cosmic Microwave Background: Nền vi sóng vũ trụ.

Giải thích ý nghĩa của CMB

CMB có nghĩa “Cosmic Microwave Background”, dịch sang tiếng Việt là “Nền vi sóng vũ trụ”.