CMHC là gì? Nghĩa của từ cmhc

CMHC là gì?

CMHC“Canada Mortgage and Housing Corporation” trong tiếng Anh.

CMHC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CMHC“Canada Mortgage and Housing Corporation”.

Canada Mortgage and Housing Corporation: Tổng công ty Nhà và Thế chấp Canada.

Giải thích ý nghĩa của CMHC

CMHC có nghĩa “Canada Mortgage and Housing Corporation”, dịch sang tiếng Việt là “Tổng công ty Nhà và Thế chấp Canada”.