CMJ là gì? Nghĩa của từ cmj

CMJ là gì?

CMJ“Countermovement Jump” trong tiếng Anh.

CMJ là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CMJ“Countermovement Jump”.

Countermovement Jump: Bước nhảy đối kháng.

Giải thích ý nghĩa của CMJ

CMJ có nghĩa “Countermovement Jump”, dịch sang tiếng Việt là “Bước nhảy đối kháng”.