CML là gì? Nghĩa của từ cml

CML là gì?

CML“Chronic Myelogenous Leukemia” trong tiếng Anh.

CML là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CML“Chronic Myelogenous Leukemia”.

Chronic Myelogenous Leukemia: Bệnh bạch cầu nguyên bào tủy mãn tính.

Một số kiểu CML viết tắt khác:

Chemical: Hóa chất.

Giải thích ý nghĩa của CML

CML có nghĩa “Chronic Myelogenous Leukemia”, dịch sang tiếng Việt là “Bệnh bạch cầu nguyên bào tủy mãn tính”.