CMLL là gì? Nghĩa của từ cmll

CMLL là gì?

CMLL“Consejo Mundial de Lucha Libre” trong tiếng Anh.

CMLL là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CMLL“Consejo Mundial de Lucha Libre”.

Consejo Mundial de Lucha Libre: Consejo Mundial de Lucha Libre.
Tiếng Tây Ban Nha, "Hội đồng đấu vật thế giới" —Quảng cáo đấu vật chuyên nghiệp của Mexico.

Giải thích ý nghĩa của CMLL

CMLL có nghĩa “Consejo Mundial de Lucha Libre”, dịch sang tiếng Việt là “Consejo Mundial de Lucha Libre”.