CMM là gì? Nghĩa của từ cmm

CMM là gì?

CMM“Capability Maturity Model” trong tiếng Anh.

CMM là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CMM“Capability Maturity Model”.

Capability Maturity Model: Mô hình trưởng thành năng lực.

Giải thích ý nghĩa của CMM

CMM có nghĩa “Capability Maturity Model”, dịch sang tiếng Việt là “Mô hình trưởng thành năng lực”.