CMS là gì? Nghĩa của từ cms

CMS là gì?

CMS“Content Management System” trong tiếng Anh.

CMS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CMS“Content Management System”.

Content Management System: Hệ thống quản lí nội dung.

Một số kiểu CMS viết tắt khác:

Centers for Medicare and Medicaid Services: Trung tâm Dịch vụ Medicare và Medicaid.

Giải thích ý nghĩa của CMS

CMS có nghĩa “Content Management System”, dịch sang tiếng Việt là “Hệ thống quản lí nội dung”.