CN là gì? Nghĩa của từ cn

CN là gì?

CN“China” trong tiếng Anh.

CN là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CN“China”.

China: Trung Quốc.
ISO 3166 digram.

Một số kiểu CN viết tắt khác:

Comoros: Comoros.
mã quốc gia FIPS 10-4.

Canadian National: Quốc gia Canada.
đường sắt, cũng là nhãn hiệu báo cáo AAR cho công ty nói trên.

Giải thích ý nghĩa của CN

CN có nghĩa “China”, dịch sang tiếng Việt là “Trung Quốc”.