CNBC là gì? Nghĩa của từ cnbc

CNBC là gì?

CNBC“Consumer News and Business Channel” trong tiếng Anh.

CNBC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CNBC“Consumer News and Business Channel”.

Consumer News and Business Channel: Kênh Kinh doanh và Tin tức Tiêu dùng.

Giải thích ý nghĩa của CNBC

CNBC có nghĩa “Consumer News and Business Channel”, dịch sang tiếng Việt là “Kênh Kinh doanh và Tin tức Tiêu dùng”.