CNEEC là gì? Nghĩa của từ cneec

CNEEC là gì?

CNEEC“China National Electric Engineering Company” trong tiếng Anh.

CNEEC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CNEEC“China National Electric Engineering Company”.

China National Electric Engineering Company: Công ty kỹ thuật điện quốc gia Trung Quốc.

Một số kiểu CNEEC viết tắt khác:

China National Electric Equipment Corporation: Tổng công ty thiết bị điện quốc gia Trung Quốc.

Giải thích ý nghĩa của CNEEC

CNEEC có nghĩa “China National Electric Engineering Company”, dịch sang tiếng Việt là “Công ty kỹ thuật điện quốc gia Trung Quốc”.