CNH là gì? Nghĩa của từ cnh

CNH là gì?

CNH“Công nghiệp hóa” trong tiếng Việt.

CNH là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CNH“Công nghiệp hóa”.

Công nghiệp hóa.

Giải thích ý nghĩa của CNH

CNH có nghĩa “Công nghiệp hóa” trong tiếng Việt.