COBRA là gì? Nghĩa của từ cobra

COBRA là gì?

COBRA“Consolidated Omnibus Budget Reconciliation Act of 1985” trong tiếng Anh.

COBRA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng COBRA“Consolidated Omnibus Budget Reconciliation Act of 1985”.

Consolidated Omnibus Budget Reconciliation Act of 1985: Đạo luật đối chiếu ngân sách Omnibus hợp nhất năm 1985.

Giải thích ý nghĩa của COBRA

COBRA có nghĩa “Consolidated Omnibus Budget Reconciliation Act of 1985”, dịch sang tiếng Việt là “Đạo luật đối chiếu ngân sách Omnibus hợp nhất năm 1985”.