COCOM là gì? Nghĩa của từ cocom

COCOM là gì?

COCOM“Combatant Command” trong tiếng Anh.

COCOM là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng COCOM“Combatant Command”.

Combatant Command: Bộ chỉ huy chiến đấu.
quân đội.

Giải thích ý nghĩa của COCOM

COCOM có nghĩa “Combatant Command”, dịch sang tiếng Việt là “Bộ chỉ huy chiến đấu”.