CODA là gì? Nghĩa của từ coda

CODA là gì?

CODA“Co-Dependents Anonymous” trong tiếng Anh.

CODA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CODA“Co-Dependents Anonymous”.

Co-Dependents Anonymous: Người đồng phụ thuộc Ẩn danh.
CoDA.

Giải thích ý nghĩa của CODA

CODA có nghĩa “Co-Dependents Anonymous”, dịch sang tiếng Việt là “Người đồng phụ thuộc Ẩn danh”.