COK là gì? Nghĩa của từ cok

COK là gì?

COK“Cook Islands” trong tiếng Anh.

COK là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng COK“Cook Islands”.

Cook Islands: Quần đảo Cook.
ISO 3166 trigram.

Giải thích ý nghĩa của COK

COK có nghĩa “Cook Islands”, dịch sang tiếng Việt là “Quần đảo Cook”.